نی عصایی کوچک

نی نوشیدنی بهداشتی از دیگر محصولات تولیدی شرکت غذافراور است. در حال حاضر نی یو شکل یا عصایی در این شرکت قابل عرضه می باشد.