سطل زباله

شرکت پلیمرفراور به عنوان شرکتی دوستدار محیط زیست، سطل های زباله با رنگ،برند و لوگوی درخواستی مشتریان محترم را تولید و عرضه می نماید.