لیوان های متنوعی از جنس PS , PP بصورت چهارگوش در ابعاد و اندازه های مختلف در شرکت پلیمرفراور تولید می گردند. همچنین کلیه خدمات چاپ این لیوان ها در همین شرکت قابل ارائه به مشتریان محترم هستند.

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید