نی نوشیدنی بهداشتی از دیگر محصولات تولیدی شرکت غذافراور است. در حال حاضر نی یو شکل یا عصایی در این شرکت قابل عرضه می باشد.

تازه ترین پروژه ها

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید